Categorie: MFA Multi Functionele Accomodatie

€ 500.000 provinciale subsidie voor MFA Batenburg

Gemeente Wijchen ontvangt een half miljoen subsidie voor MFA Batenburg.
Met deze provinciale subsidie gaat de gemeente investeren in de leefbaarheid
van Batenburg. Naast het realiseren van het MFA krijgen leegstaande gebouwen
en gebieden een nieuwe bestemming.

SteenGoed Benutten
‘SteenGoed Benutten’ van de provincie Gelderland zoekt naar kansen en mogelijkheden
voor leegstaande gebouwen en gebieden. Doel is om deze te transformeren, te slopen,
of een nieuwe bestemming te geven zodat de leefomgeving mooier, leefbaarder en
economisch aantrekkelijker wordt.

De gemeente Wijchen diende een aanvraag in voor dit subsidieprogramma. Wethouder
Nick Derks: “We zijn ontzettend blij met de financiële bijdrage van de provincie. Hiermee
kunnen we de Multifunctionele Accommodatie (MFA) realiseren op het terrein van
voetbalclub. Dit zorgt ervoor dat we de vrijkomende locaties van het gemeenschapshuis
en de school een nieuwe bestemming kunnen geven die past bij Batenburg.”

Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie voegt daaraan toe: “Dit is een mooi
voorbeeld waar verschillende organisaties samen een nieuwe invulling geven aan vrijgekomen
ruimte. Zeker in een historisch stadje als Batenburg moeten we zorgvuldig
omgaan met die ruimte. En daar is de provinciale bijdrage Steengoed Benutten nou
precies voor bedoeld.”

MFA Batenburg
MFA Batenburg wordt het nieuwe onderkomen voor basisschool St. Jan Baptist, voetbalclub
V.V. Batavia én gemeenschapshuis De Hostert. Op dit moment werkt het Bouwteam
de plannen voor de accommodatie verder uit. De planning is na de zomervakantie
van 2019 te starten met de bouw van MFA Batenburg, zodat het in het najaar van
2020 klaar is.

De vrijkomende gebouwen van de school en het gemeenschapshuis zullen direct na
beëindiging van het gebruik worden gesloopt om leegstand te voorkomen. Op die locaties
zullen woningen worden gebouwd.

Meer informatie
Op www.wijchen.nl/mfabatenburg vindt u meer informatie over plannen, de planning
en de tekeningen van de architect..