Tag: Ons Stadhuis

Een succesvolle vergadering !

Vanavond (30 juni ’17) tijdens onze extra ledenvergadering is er unaniem akkoord gegeven aan het bestuur om verder te gaan met de Multi Functionele Accomodatie (MFA) plannen op het terrein van v.v. Batavia.

Voorzitter Willie Borneman heeft uitleg gegeven over de stand van zaken over de mogelijke plannen rondom het terrein van het voetbalveld. Hierin zijn de voor- en de nadelen samen met de leden besproken. Daar zijn zeker zeer belangrijke punten naar boven gekomen, die meegenomen worden naar de vervolgbesprekingen.

Er heerste een positieve stemming in de kantine van de club, vooral nadat er over gegaan werd naar de stemming van de leden. Daaruit kwam een overduidelijke “GO”, van de leden, voor dit project.

Het bestuur is blij met dit mandaat en zal de leden verder op de hoogte houden via de club site en nieuwsbrief e.d.

De 30e juni een belangrijke dag geworden in het geschiedenisboek van Batavia.