Tag: KNVB

KNVB spelerspas

Voor een groot aantal spelers verloopt binnenkort de KNVB spelerspas. Om de aanvraag van nieuwe spelerspassen een beetje gesmeerd te laten verlopen en om terleurstellingen te voorkomen vragen wij iedereen die al een spelerspas heeft, alvast een nieuwe recente pasfoto bij de hand te houden. De betreffende leden zullen binnenkort een brief ontvangen met de vraag of men voor een bepaalde datum de pasfoto in wil leveren. Er zal geprobeerd worden om zoveel mogelijk spelerspassen tegelijk te verstuurd richting de KNVB om zo de administratiekosten te drukken. Niet op tijd inleveren van een gevraagde pasfoto kan resulteren op niet tijdig klaar zijn van een spelerspas. Voorkom hiermee teleurstelling voor je zelf en voor andere teamleden!! Geen (geldige) spelerspas is NIET spelen!